Ajankohtaista


VUODEN COTON 2022

Vuoden Coton 2022 kilpailun säännöt on julkaistu verkkosivuilla ja Cotonit -lehdessä 3/2022
ERIKOISNÄYTTELYN KIERTOPALKINNOT

SKKY:n erikoisnäyttelyssä 14.8.2022 jaetaan rodun omat kiertopalkinnot.

Viime vuonna kiertopalkinnon vastaanottaneet voivat toimittaa kiertopalkinnon joko näyttelypaikalle 14.8.2022 tai postitse viimeistään 2.8.2022 osoitteella:

Riku Tenhunen, Eräpälkäneentie 34 b, 40520 Jyväskylä.

Puhelin: 040 548 3263.
KANSAINVÄLISET JUNIORIMUOTOVALIO- JA VETERAANIMUOTOVALIOTITTELIT KÄYTTÖÖN 1.8.2022 ALKAEN

FCI on tiedottanut 25.7.2022, että 1.8.2022 alkaen käyttöön tulevat uudet kansainväliset juniorimuotovalio- ja veteraanimuotovaliotittelit: C.I.B.-J ja C.I.B.-V.

Kyseiset tittelit koskevat ainoastaan FCI:n hyväksymiä rotuja.

Lue lisää Kennelliiton sivuilta
KUVAPYYNTÖ

Jotta saamme kuvasisältöä Cotonit jäsenlehteemme, niin pyydämme cotonharrastajilta apua.

Mikäli sinulla on cotoneista kuvia, joita voisit luovuttaa yhdistyksen jäsenlehden käyttöön, niin otamme niitä äärettömän kiitollisena vastaan.

Kuvat voi lähettää sähköpostitse: scdt.jasenlehti@gmail.com

Myös jäsenistön kirjoitukset ovat tervetulleita.
VUODEN 2022 JÄSENMAKSUT JA KASVATTAJAMAINOKSET

Muistathan maksaa vuoden 2022 jäsenmaksusi eräpäivään 31.1.2022 mennessä, niin jäsenyytesi pysyy voimassa ja Cotonit -lehti tipahtaa postiluukusta ajallaan.

Myös vuoden 2022 kasvattajamainoksien eräpäivä on 31.1.2022

Yhdistyksen tilinumero: Nordea FI33 1492 3000 1112 83.

TIEDOTE SELKÄPROJEKTIN ETENEMISESTÄ


Teksti ja kuvat: Saila Kippo, Tiina Nykänen ja Sade-Maria Tuominen

Rotuyhdistyksemme sai helmikuussa 2021 Suomen Kennelliitolta 3000 euron tutkimusapurahan cotoneiden välilevysairautta koskevaan tutkimukseen.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko koiran geenitestituloksella ja virallisessa selkäkuvauksessa 24-48 kk:n iässä todetulla välilevykalkkeutumien määrällä tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. Selvitetään myös, miten tätä tutkimustietoa voidaan hyödyntää jalostuksessa, jotta kivuliasta, haastavaa ja taloudellisesti raskasta välilevysairautta voidaan vähentää rodussa.

Kuvassa 1 näkyy välilevykalkkeutuma 2-vuotiaan cotonin kaula- ja rintarangan alueella, merkitty nuolella.

Tutkimusaineistossa käytetään hyväksi jo aiemmin kerättyjä tietoja cotoneiden geenitestauksesta ja kuvaustuloksista. Näitä olivat eri koiranomistajat kiitettävästi luovuttaneet Saila Kipon käyttöön sen jälkeen, kun geenitesti tuli markkinoille v. 2017. Kennelliiton rahoituksella tutkimusaineistoa pystytään merkittävästi laajentamaan. Nyt käynnissä olevan tutkimuksen ensimmäinen vaihe aloitettiin 12.03.2021. Kontaktoitiin omistajia, joiden koirilla oli virallisesti kuvattu IDD-lausunto 24-48 kk:n ikäisenä, mutta geenitestitulos ei ollut tiedossa. Silloin kuvattuja koiria, joilta geenitesti puuttui, oli yhteensä 59 kpl. Näistä koirista kuusi olikin jo entuudestaan geenitestattu ja saimme tuloksen omistajalta.

Kennelliitolta saatua apurahaa on tämän jutun kirjoitushetkellä käytetty 36 koiran geenitestiin. Näillä koirilla siis on ollut virallinen selkäkuvaustulos oikean ikäisenä. Ensimmäisen vaiheen kontaktoinneista odotamme vielä tulosta yli 10 koiralta, loput omistajista eivät halunneet tai voineet osallistua tutkimukseen. Apurahasta on käytetty noin puolet, eli n. 1600 euroa. 1.6.2021 jälkeen projektin kannalta oikean ikäisenä IDD-lausuttuja koiria on tullut lisää 10 kpl, joista neljältä puuttuu geenitestin tulos tilastosta – näitä on tiedusteltu omistajilta ja kysytty halukkuutta osallistua projektiin.

Kuvassa 2 ja 3 on tähän mennessä geenitestatut ja 24-48 kk:n ikäisenä kuvatut cotonit lukuina ja kuvaaajassa.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa kontaktoimme ne 1.6.2021 jälkeen kuvatut koirat, joilta geenitestin tulosta ei ole tiedossa, ja lisäksi selvitimme, onko loppuvuodelle 2021 tulossa vielä sopivia 24-48 kk:n ikäisiä koiria kuvattavaksi.

Kartoitamme myös sellaisia koiria, joilta jo geenitestitulos on tiedossa ja kuvaaminen voisi olla suunnitteilla vielä kevään 2022 aikana, olisivatko kiinnostuneita osallistumaan projektiin. Tutkimustiimi laatii nettikyselyn, jolla jokainen projektista kiinnostunut ja osallistumaan halukas voi ilmoittautua. Lähtökohtaisesti koiran virallista kuvauttamista voitaisiin tukea 50 eurolla olettaen, että sillä on geenitestitulos. Samaan aikaan tutkimusryhmä seuraa Koiranetistä virallisia kuvaustuloksia, ja pyrkii saamaan geenitesteihin ne koirat, joille kuvaustulos tulee. Projektin kannalta on huomioitava koirien sopiva kuvausikä, joka on 24-48 kk. Tällä hetkellä on projektiin sopivia koiria geenitesteineen aineistossa 169 kpl (kuvat 2 ja 3).

Kuvasta 4 käy selville kaikkien tiedossa olevien koirien geenitestitulosten jakautuma (tilanne 3.11.2021, tiedossa 365 koiraa). Ilahduttavaa on, että N/N- koirien osuus on suuri verrattuna moneen muuhun välilevyongelmasta kärsivään rotuun, ja N/CDDY-koiriakin niin paljon, että jalostuksen avulla on melko varmasti mahdollista välilevysairautta rodussamme vähentää.

Tutkimukselle oli annettu aikaa vuoden 2022 loppuun, johon mennessä Kennelliitolle on toimitettava tutkimusraportti tai tutkimuksen väliraportti. Raportin laatii tutkimusryhmä yhdessä ELT Anu Lappalaisen kanssa, joka on projektissa tieteellisenä asiantuntijana.

Kuvassa 5 näkyy välilevytyrä lannerangassa nikamavälissä L4-5 ct
RODUN UUSI JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA ON HYVÄKSYTTY

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on 9.6.2021 hyväksynyt coton de tuléar rodun uuden JTO-ohjelman ajalle 1.1.2021-31.12.2025.COTONEIDEN VIRALLISISTA RÖNTGENKUVAUKSISTA

Olkanivelen OC on kondrosdystrofisilla roduilla tarpeeton, joten sitä ei kannata ruksata sähköisiä lähetteitä tilatessaan. Se on isokokoisten rotujen ongelma. IDD-lausunnot ovat luotettavia, kun koira on kuvaushetkellä 24-48 kk:n ikäinen. Sitä vanhemmilla kyllä muut selkäkuvauksessa tutkittavat asiat ovat luotettavia, mutta IDD ei enää ole.

Eli virallisissa kuvauksissa kannattaa ruksata nämä alla olevat:

 
 


TIEDOTE SELKÄTUTKIMUSPROJEKTISTA + ANU LAPPALAISEN ESITTELYPäivitetty viimeksi 22.9.2022