Suomen Coton de Tulear ry:n järjestää jalostustarkastuksen coton de tuléareille

Aika: lauantaina 22.4.2023
Paikka: Telkkistentie 1, Kuopio
Tuomari: Maarit Hassinen


Ilmoittautumiset:
15.4.2023 mennessä
Sähköpostilla: ullamaija.tuomainen@gmail.com

Mukaan otetaan 15 koiraa ilmoittautumisjärjestyksessä.


Jalostustarkastuksen hinta:
25 € / SCDT ry:n jäsenen omistama koira
30 € / ei-jäsenen koira
MIKSI JALOSTUSTARKASTUS?

Cotonien jalostustarkastuksen tarkoituksena on saada koirista näyttelyarvosteluja yksityiskohtaisempaa tietoa ja selvittää yksittäisten koirien periyttämiä ominaisuuksia. Tarkastuksissa pyritään myös löytämään uusia jalostukseen sopivia yksilöitä.


Jalostustarkastuksessa koiran ei tarvitse olla näyttelyturkissa, jonkin verran turkkia pitää kuitenkin olla, jotta karvan laadun voi arvostella.
 
Kaikkien koirien tulokset ovat sikäli tärkeitä, että vaikka koiraa itseään ei jalostukseen käytettäisikään, ovat sen vanhemmat ja joskus sisaruksetkin jonkun jalostuskoiria.


Yksittäinen koiranomistaja saa tarkastuksesta varsin kattavan arvioinnin koirastaan ja kasvattajat voivat halutessaan hyödyntää tuloksia jalostustyössään. Jalostustarkastettujen koirien tulokset julkaistaan Cotonit-lehdessä.


MITEN TARKASTUS SUJUU JA MITEN SE EROAA NÄYTTELYARVOSTELUSTA?


Tarkastus kestää noin 20 minuuttia, mikä on huomattavasti pidempi aika kuin tuomarin koiran arvioimiseen näyttelyssä käyttämä aika. Jalostustarkastus on näyttelyarviota tiukempi arvostelu, jossa koiran ominaisuuksia verrataan rotumääritelmään. Koira esitetään kuten näyttelyssäkin sekä pöydällä että liikkeessä. Tarkastuksessa koiralla on päällään tavallinen panta ja talutin tai näyttelytalutin. Valjaat ja fleksit jätetään kotiin.

Tarkastuksessa täytetään lomake, josta omistaja saa myöhemmin kopion sähköpostitse.

Moni kasvattaja on kiinnostunut kasvattiensa tuloksista ja jalostustoimikunnan sihteeriltä saa pyytämällä kopion myös kasvattajalle. Lomakkeeseen kirjataan, miten koira on suhteessa rotumääritelmään ja sen mukaan lopussa arvioidaan koiran jalostuskelpoisuus.