Ajankohtaista


SUOMEN COTON DE TULÉAR RY JÄSENVUOSIKOKOUS


Aika: La 23.4.2022 klo 12.00. Jäsenyyden tarkastus alkaa klo 11.30
Paikka: Partalan kyläkoulu, Partalantie 212, 42100 Jämsä
Kutsutut: Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenet

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo– ja menoarvio vuodelle 2023.
8. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle.
9. Valitaan puheenjohtaja vuosille 2023-2024, sekä hallituksen erovuoroisten jäsenten; Riku Tenhunen ja Anna Selänniemi tilalle uudet hallituksen jäsenet.
10. Valitaan virallinen toiminnantarkastaja vuodelle 2023.
11. Muut esille tulevat asiat.
12. Kokouksen päättäminen.
VUODEN 2022 JÄSENMAKSUT JA KASVATTAJAMAINOKSET

Muistathan maksaa vuoden 2022 jäsenmaksusi eräpäivään 31.1.2022 mennessä, niin jäsenyytesi pysyy voimassa ja Cotonit -lehti tipahtaa postiluukusta ajallaan.

Myös vuoden 2022 kasvattajamainoksien eräpäivä on 31.1.2022

Yhdistyksen tilinumero: Nordea FI33 1492 3000 1112 83.TIEDOTE SELKÄPROJEKTIN ETENEMISESTÄ


Teksti ja kuvat: Saila Kippo, Tiina Nykänen ja Sade-Maria Tuominen

Rotuyhdistyksemme sai helmikuussa 2021 Suomen Kennelliitolta 3000 euron tutkimusapurahan cotoneiden välilevysairautta koskevaan tutkimukseen.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko koiran geenitestituloksella ja virallisessa selkäkuvauksessa 24-48 kk:n iässä todetulla välilevykalkkeutumien määrällä tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. Selvitetään myös, miten tätä tutkimustietoa voidaan hyödyntää jalostuksessa, jotta kivuliasta, haastavaa ja taloudellisesti raskasta välilevysairautta voidaan vähentää rodussa.

Kuvassa 1 näkyy välilevykalkkeutuma 2-vuotiaan cotonin kaula- ja rintarangan alueella, merkitty nuolella.

Tutkimusaineistossa käytetään hyväksi jo aiemmin kerättyjä tietoja cotoneiden geenitestauksesta ja kuvaustuloksista. Näitä olivat eri koiranomistajat kiitettävästi luovuttaneet Saila Kipon käyttöön sen jälkeen, kun geenitesti tuli markkinoille v. 2017. Kennelliiton rahoituksella tutkimusaineistoa pystytään merkittävästi laajentamaan. Nyt käynnissä olevan tutkimuksen ensimmäinen vaihe aloitettiin 12.03.2021. Kontaktoitiin omistajia, joiden koirilla oli virallisesti kuvattu IDD-lausunto 24-48 kk:n ikäisenä, mutta geenitestitulos ei ollut tiedossa. Silloin kuvattuja koiria, joilta geenitesti puuttui, oli yhteensä 59 kpl. Näistä koirista kuusi olikin jo entuudestaan geenitestattu ja saimme tuloksen omistajalta.

Kennelliitolta saatua apurahaa on tämän jutun kirjoitushetkellä käytetty 36 koiran geenitestiin. Näillä koirilla siis on ollut virallinen selkäkuvaustulos oikean ikäisenä. Ensimmäisen vaiheen kontaktoinneista odotamme vielä tulosta yli 10 koiralta, loput omistajista eivät halunneet tai voineet osallistua tutkimukseen. Apurahasta on käytetty noin puolet, eli n. 1600 euroa. 1.6.2021 jälkeen projektin kannalta oikean ikäisenä IDD-lausuttuja koiria on tullut lisää 10 kpl, joista neljältä puuttuu geenitestin tulos tilastosta – näitä on tiedusteltu omistajilta ja kysytty halukkuutta osallistua projektiin.

Kuvassa 2 ja 3 on tähän mennessä geenitestatut ja 24-48 kk:n ikäisenä kuvatut cotonit lukuina ja kuvaaajassa.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa kontaktoimme ne 1.6.2021 jälkeen kuvatut koirat, joilta geenitestin tulosta ei ole tiedossa, ja lisäksi selvitimme, onko loppuvuodelle 2021 tulossa vielä sopivia 24-48 kk:n ikäisiä koiria kuvattavaksi.

Kartoitamme myös sellaisia koiria, joilta jo geenitestitulos on tiedossa ja kuvaaminen voisi olla suunnitteilla vielä kevään 2022 aikana, olisivatko kiinnostuneita osallistumaan projektiin. Tutkimustiimi laatii nettikyselyn, jolla jokainen projektista kiinnostunut ja osallistumaan halukas voi ilmoittautua. Lähtökohtaisesti koiran virallista kuvauttamista voitaisiin tukea 50 eurolla olettaen, että sillä on geenitestitulos. Samaan aikaan tutkimusryhmä seuraa Koiranetistä virallisia kuvaustuloksia, ja pyrkii saamaan geenitesteihin ne koirat, joille kuvaustulos tulee. Projektin kannalta on huomioitava koirien sopiva kuvausikä, joka on 24-48 kk. Tällä hetkellä on projektiin sopivia koiria geenitesteineen aineistossa 169 kpl (kuvat 2 ja 3).

Kuvasta 4 käy selville kaikkien tiedossa olevien koirien geenitestitulosten jakautuma (tilanne 3.11.2021, tiedossa 365 koiraa). Ilahduttavaa on, että N/N- koirien osuus on suuri verrattuna moneen muuhun välilevyongelmasta kärsivään rotuun, ja N/CDDY-koiriakin niin paljon, että jalostuksen avulla on melko varmasti mahdollista välilevysairautta rodussamme vähentää.

Tutkimukselle oli annettu aikaa vuoden 2022 loppuun, johon mennessä Kennelliitolle on toimitettava tutkimusraportti tai tutkimuksen väliraportti. Raportin laatii tutkimusryhmä yhdessä ELT Anu Lappalaisen kanssa, joka on projektissa tieteellisenä asiantuntijana.

Kuvassa 5 näkyy välilevytyrä lannerangassa nikamavälissä L4-5 ct
YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS LA 27.11.2021 klo 12.00 JÄMSÄSSÄ


Aika: La 27.11.2021 klo 12.00. Jäsenyyden tarkastus alkaa klo 11.30
Paikka: Partalan kyläkoulu, Partalantie 212, 42100 Jämsä
Kutsutut: Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenet

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Vahvistetaan hallituksen esittämät, hallituksen- ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat, sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2022.
7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus.
8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuosille 2022-2023
9. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet kahden erovuosoisen tilalle.
10. Valitaan hallituksen varajäsenyydestä eronneen tilalle uusi varajäsen vuodelle 2022.
11. Valitaan hallituksesta eroavan yhden varsinaisen jäsenen tilalle uusi jäsen vuosille 2022-2023.
12. Valitaan ulkopuolinen toiminnantarkastaja tilikausille 2021 ja 2022.
13. Muut esille tulevat asiat.
14. Kokouksen päättäminen.

SUOSITTELEMME VAHVASTI KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE KASVOMASKIN TAI VISIIRIN KÄYTTÖÄ.
OIREISENA TAI SAIRAANA EI KOKOUKSEEN SAA OSALLISTUA.

PANDEMIA RAJOITUKSET SAATTAVAT KIRISTYÄ. SEURAA OMATOIMISESTI PIRKANMAAN/JÄMSÄN PANDEMIA TIEDOTTEITA.
KOSKA YHDISTYKSEN JÄSENMÄÄRÄ ON SUUREMPI KUIN MAHDOLLISET KORONARAJOITTEIDEN ASETTAMAT OSALLISTUJAMÄÄRÄT, VARAUDU KORONAPASSIN ESITTÄMISEEN KOKOUKSEEN TULLESSASI.TIEDOTE 4.8.2021


Tiedoksi jäsenistölle, että jatkossa emme julkaiset Cotonit -lehdessä jalostustoimikunnan tilastoja. Kaikki tilastoissa julkaistut tiedot ovat kaikkien saatavilla KoiraNet-jalostustietojärjestelmästä.RODUN UUSI JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA ON HYVÄKSYTTY


Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on 9.6.2021 hyväksynyt coton de tuléar rodun uuden JTO-ohjelman ajalle 1.1.2021-31.12.2025.COTONEIDEN VIRALLISISTA RÖNTGENKUVAUKSISTA


Olkanivelen OC on kondrosdystrofisilla roduilla tarpeeton, joten sitä ei kannata ruksata sähköisiä lähetteitä tilatessaan. Se on isokokoisten rotujen ongelma. IDD-lausunnot ovat luotettavia, kun koira on kuvaushetkellä 24-48 kk:n ikäinen. Sitä vanhemmilla kyllä muut selkäkuvauksessa tutkittavat asiat ovat luotettavia, mutta IDD ei enää ole.

Eli virallisissa kuvauksissa kannattaa ruksata nämä alla olevat:

 
 
 


TIEDOTE SELKÄTUTKIMUSPROJEKTISTA + ANU LAPPALAISEN ESITTELY

Päivitetty viimeksi 18.12.2021