SUOMEN COTON DE TULÉAR RY JÄSENVUOSIKOKOUS


Aika: La 23.4.2022 klo 12.00. Jäsenyyden tarkastus alkaa klo 11.30
Paikka: Partalan kyläkoulu, Partalantie 212, 42100 Jämsä
Kutsutut: Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenet

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo– ja menoarvio vuodelle 2023.
8. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle.
9. Valitaan puheenjohtaja vuosille 2023-2024, sekä hallituksen erovuoroisten jäsenten; Riku Tenhunen ja Anna Selänniemi tilalle uudet hallituksen jäsenet.
10. Valitaan virallinen toiminnantarkastaja vuodelle 2023.
11. Muut esille tulevat asiat.
12. Kokouksen päättäminen.