Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu kokoukseen toimitetaan viimeistään 14 vrk ennen kokousta kirjeellä (postileima), yhdistyksen jäsenlehdessä tai sähköpostitse. Lisäksi siitä tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla.

Yhdistys kokoontuu kerran vuodessa jäsenvuosikokoukseen maalis-toukokuun aikana. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta, mikäli siitä on erikseen kokouskutsussa mainittu.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokouksissa jokaisella läsnä olevalla äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeus on yli 15-vuotiailla vuosi- ja perhejäsenillä.

Tuomari- ja asiantuntijajäsenillä ei ole äänioikeutta. Äänioikeutta voi käyttää vain henkilökohtaisesti olemalla kokouksessa läsnä.

Äänestys toteutetaan suljetulla lippuäänestyksellä, ellei kokous yksimielisesti muuta päätä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan ääni.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen jäsenvuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallituksen sihteerille. Ennen kahta (2) kuukautta jäsenvuosikokouksen esityslistalle tulleet esitykset käsitellään seuraavassa jäsenvuosikokouksessa.
YLIMÄÄRÄISEN JÄSENKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA